Vyšlo téma 3. vydání (+ soutěž s odbornou porotou)!

08.04.2021

Uzávěrka: 13. 06. 2021 (23:59)
Max. délka: 10 normostran
Pravidla soutěže: viz zde
Soutěžní příspěvky posílejte na: casopismo@gmail.com