Co je Časopísmo?

Krátká odpověď: Místo pro pisatele všech druhů, pozadí i zkušeností, na kterém můžou sdílet své texty s ostatními autory, získávat přátelskou odezvu a motivaci k rozvíjení řemesla.

Dlouhá odpověď: Odpovědí na zcela rozdílnou otázku novopečených autorů - Kde začít? Překonali jste obavu, že váš výtvor nebude takový, jaký si ho představujete, smířili jste i s tím, že lhostejnému světu vystavíte produkt hlubinné duševní těžby, jste připravení dát se do práce. Kde začít? Podezíráte reakce přátel jako zbytečně zdvořilostní a zdá se, že ani šuplík nenabízí příliš pronikavou kritiku. Časopísmo má za cíl být platformou, na které mohou všichni sdílet své výtvory, získávat odezvu od redakce i ostatních autorů, ovšem především: mít radost z publikace svého textu.

O obsahu

Hodnocení přípustnosti textu je volné a redakce spoléhá na autocenzuru autora. Přesto, v případě, že text bude výjimečně hrubý, nepřijmeme jej. Každé odmítnutí bude řádně odůvodněno.